[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Bezpieczny obiekt

W trosce o zdrowie naszych Gości i komfort ich pobytu, oraz bezpieczeństwo nas wszystkich, wprowadziliśmy szereg – rygorystycznie przestrzeganych – działań, których celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia się korona wirusem SARS CoV-2.

Przestrzegając ich razem dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort beztroskiego pobytu.

Procedury obowiązujące w obiekcie są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wytyczne m.in.: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Poniżej główne zasady jakimi kierujemy się w Procedurach.

Zasady Higieny i Ochrony Zdrowia
mające na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS CoV-2.

A. Stan zdrowia:

 1. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w ośrodku ma dokonywany pomiar temperatury ciała
  i do pracy dopuszczany jest tylko i wyłącznie pracownik zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do ośrodka może przyjechać wyłącznie osoba:
 • zdrowa (temperatura poniżej 38oC, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),     
 • która nie jest objętą kwarantanną lub izolacją,
 • która nie przebywała z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację.
 1. Warunkiem rozpoczęcia turnusu jest:
  – negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu,

 – albo zaszczepienie się osoby korzystającej ze świadczeń przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem)

 – albo udokumentowane przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie nie przekraczającym 180 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu (wymagany wypis szpitalny lub zaświadczenie lekarskie).

 1. Codziennie Gość zobowiązany jest zgłosić się do gabinetu pielęgniarskiego (rano i wieczorem) w celu bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
 2. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych Gość pozostaje w pokoju i niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z pielęgniarką/recepcją obiektu, skąd otrzyma instrukcje, co do dalszego postępowania.

B. Środki ochrony osobistej i dystans społeczny:

 1. Dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym są licznie rozmieszczone w przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka: hall recepcyjny, przy windzie, przy wejściu do jadalni, przy gabinetach lekarskich i pielęgniarskich oraz rehabilitacji.
 2. Instrukcje mycia i dezynfekowania rąk są umieszczone przy dystrybutorach i w toaletach.
 3. Zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych dłoni.
 4. Bezwzględnie należy umyć i zdezynfekować ręce: po każdorazowym wejściu z zewnątrz do budynku ośrodka, przed wejściem na jadalnię/do kawiarni, do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz rehabilitację.
 5. Zainstalowano ekrany/ścianki odgradzające personel od Gości.
 6. W przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka należy utrzymywać odległości min. 1,5 metra pomiędzy osobami nie mieszkającymi w jednym pokoju.
 7. Przy recepcji, w gabinetach lekarskich, pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych może przebywać tylko jedna osoba. Wyjątkiem są niezbędni do asysty opiekunowie.
 8. W przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka wymagane jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej przez Gości oraz personel ośrodka.
 9. Na terenie ośrodka nie mogą przebywać nie zameldowani Goście.

C. Sprzątanie i dezynfekcja:

 1. Sprzątanie pokoi odbywa się wyłącznie pod nieobecność Gości w pokoju.
 2. Pokoje są dokładnie sprzątanie i dezynfekowane oraz wietrzone.
 3. Szczególnemu dezynfekowaniu w pokojach poddawane są powierzchnie / przedmioty, które są intensywnie użytkowane, m.in.: klucze do pokoi, piloty TV, telefony, klamki, włączniki świateł, stoliki i krzesła, armatura łazienkowa.
 4. Obszary powierzchni / przedmioty w przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka są czyszczone środkami dezynfekującymi oraz czyszczenie to odbywa się ze zwiększoną częstotliwością – m.in.: terminale płatnicze, blaty recepcji i kawiarni, stoły, klamki, windy, poręcze na schodach.
 5. Pracownicy pracują w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych.

D. Bezpieczeństwo dotyczące żywności i napojów:

 1. Podczas przygotowania żywienia przestrzegamy rygorystycznie wymagań higienicznych (HACCP, GHP) oraz stosujemy się do wytycznych dla gastronomii w trakcie epidemii SARS CoV-2 wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Pracownicy mający kontakt z żywnością przeszkoleni są w zakresie bezpiecznych praktyk przygotowywania i obsługi żywności.
 3. Pracownicy przygotowujący posiłki pracują w maseczkach, rękawicach jednorazowych oraz odzieży ochronnej.
 4. Kelnerzy/rki obsługują w maseczkach ochronnych i rękawicach jednorazowych.
 5. Dostawcy po wejściu na teren ośrodka mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce.
 6. Przed wejściem na jadalnię/do kawiarni należy umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Na jadalnię/do kawiarni należy wchodzić w maseczce zasłaniającą nos i usta.  Maseczkę można zdjąć tylko na czas spożywania posiłku. Podczas braku maseczki na nosie i ustach należy utrzymywać odległości min. 1,5 metra pomiędzy osobami nie mieszkającymi w jednym pokoju.
 8. Z uwagi na wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego zabronione jest serwowanie posiłków w formie bufetów szwedzkich – posiłki są serwowane bezpośrednio do stolików.
 9. Wszystkie powierzchnie płaskie/krzesła, naczynia i sztućce są poddawane dezynfekcji.
 10. W jadalni  stoliki ustawiono w odległości min. 1,5  metra.
 11. Przy stoliku powinny znajdować się wyłącznie osoby mieszkające w jednym pokoju.
 12. Posiłki serwowane są w turach.
 13. Jadalnia pomiędzy posiłkami jest wietrzona.

E. Bezpieczeństwo dotyczące zabiegów medycznych:

 1. Pracownicy pracują w maseczkach, a pielęgniarki i lekarze dodatkowo w rękawiczkach jednorazowych oraz odzieży ochronnej.
 2. Codziennie przed rozpoczęciem zabiegów Gość zobowiązany jest zgłosić się do gabinetu pielęgniarskiego w celu bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Do zabiegów medycznych dopuszczany jest jedynie Gość zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. W strefie zabiegów obowiązuje noszenie  maseczki zasłaniającej nos i usta. W czasie niektórych zabiegów może zostać zdjęta, ale wtedy należy utrzymywać odległości nie mniejszą niż 2 metry pomiędzy osobami nie mieszkającymi w jednym pokoju.
 4. Przed wejściem do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz na rehabilitację należy umyć i zdezynfekować ręce.
 5. Każdy Gość ma wyznaczone godziny wizyt i zabiegów, tak aby na salach zabiegowych zapewnić dystans społeczny oraz aby Goście nie gromadzili się w strefie poczekalni.
 6. Na zabiegi należy przychodzić już przebranym w strój odpowiedni do rodzaju zabiegów oraz z prześcieradłem zabiegowym/ręcznikiem.
TOP