Rehabilitacja

Instytut Zdrowia Człowieka zajmuje się profesjonalnie problemami utrzymania i przywracania zdrowia oraz łagodzeniem objawów schorzeń. Zdrowie człowieka traktowane jest holistycznie, a głównym przyjętym w Instytucie sposobem oddziaływania na nie jest rehabilitacja.

Usługi medyczne świadczone są z wykorzystaniem pełnej gamy klasycznych zabiegów fizykalnych, okładów borowinowych i kuracji pitnych z wykorzystaniem walorów klimatycznych.

KOMUNIKAT O STANIE WODY BASENOWEJ

Monitoring prowadzony jest na bieżąco, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez SANEPID w Nowym Sączu.

Informujemy, iż według ostatnich badań z dnia 4.04.2022. woda na basenie odpowiada rozporządzeniu ministra Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Woda na pływalni w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem w w Muszynie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) z nieprawidłowościami na podstawie oceny rocznej.